Τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων ψάχνει η κυβέρνηση


Τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που μισθοδοτούνται από τον...κρατικό προϋπολογισμό αναζητά η κυβέρνηση. Ουσιαστικά ξεκινά απογραφή των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα η οποία θα έχει ολοκληρωθεί έως...
το τέλος του χρόνου.

Σύμφωνα με απόφαση των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών ξεκινά η καταγραφή όσων υπαλλήλων μισθοδοτούνται από τον δημόσιο τομέα:

-Τα μέλη της κυβέρνησης και οι υφυπουργοί, καθώς και οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς.

-Το προσωπικό της Βουλής και οι ειδικοί και επιστημονικοί συνεργάτες των βουλευτών.

-Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση έμμισθης εντολής, μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

-Τα φυσικά πρόσωπα που δεν αποτελούν τακτικό ή έκτακτο προσωπικό των φορέων αλλά λαμβάνουν αποδοχές ή αμοιβές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

-Τα φυσικά πρόσωπα που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με πάσης φύσεως αμοιβή και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση εργασίας ή έργου με τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α).

ipop.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Earn Money!!!

Αναζήτηση σε ολόκληρο το ίντερνετ

Custom Search

dealaki

Χτυπήστε ένα like στο dealaki